برگزاری اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران در اصفهان

اولین کنفرانس ماهی‌شناسی ایران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 25 و 26 اردیبهشت‌ماه 1392 در دانشگاه صنعتی اصفهان در محور های ذیل برگزار خواهد شد. علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر به لینک ذیل مراجعه نمایند:

سیستماتیک  و جغرافیای زیستی

بیولوژی و اکولوژی

مورفولوژی و کالبدشناسی

ژنتیک و فیزیولوژی

تنوع زیستی و حفاظت

لاروشناسی،تکوین و تکامل

ماهی شناسی کاربردی

http://www.iscconferences.ir/319/fa/

/ 0 نظر / 40 بازدید