مقاله نگاه روز : توسعه و صادرات میگوی پرورشی در جهان

درج در روزنا مه آسیا ، یکشنبه 27 بهمن 1381 - صفحه 7

حدود هفتاد سال اسـت که از فعالیتی که با تکثیر میگـوی ژاپنی آغـاز گردیـد در جهـان می گـذرد ، فعالیـتی که در گـرو آب ، خاک ، غذا  و فن آوری اطلاعات توسعه یافته است و مبنای گسترش آن همواره صادرات بوده است. در سال 2000 میلادی به میزان 4168400 تن میگو به نسبت 4118900 تن میگو در سال1999 از منابع آبی جهان برداشت شده است که سهم میگوی پرورشی در سال 2001 به میزان 855500 تن نسبت به سال 2000 به میزان ده درصد افزایش داشته است ،در واقع سهم میگوی زنده بهره برداری شده از دریا در سال 1999 به میزان 76 درصد در مقابل 24 درصد میگوی پرورشی بوده است 56 درصد از بخش اعظم میگوی پرورشی جهان مربوط به گونه ببری سیاه ،20 درصد گونه سفید آرام و 6 درصد میگوی سفید چینی بوده است وبقیه را گونه های متفرقه تشکیل داده اند . کشورهای چین، هند و اندونزی بیشترین میزان بهره برداری میگوی  طبیعی جهان را دارند بطوری که چین به تنهایی با 1241900 تن بهره برداری 30 درصد میگوی جهان را در اختیار دارد اما بزرگترین پرورش دهندگان میگوی جهان تایلند، اکوادور ، چین و هند هستند که تایلند در سال 2001 با حدود 280 هزار تن تولید میگوی پرورشی بزرگترین پرورش دهنده میگو بوده است  از دهه 1980 از 8 هزار تن به  200هزار تن در دهه 1990 میگوی پرورشی این کشور افزایش داشته است که از سال 1985 تا 1995 به میزان 400 درصد تولید افزایش داشته است .

     سطح مزارع پرورشی جهان نیز امروزه به حدود 1.2 میلیون هکتار رسیده است که از رقم دقیق 1251450 هکتار 1114050 هکتار آن در نیمکره شرقی جهان واقع شده بطوری که از سال 1998 تا 1999 کشورهای آسیایی 75 درصد سطح مزارع خود را توسعه و در مقابل در نیمکره غربی و قاره آمریکا 39 درصد کاهش داشته است . کشورهای اندونزی با 350 هزار هکتار، ویتنام با 200 هزار هکتار و چین با 180 هزار هکتار بیشترین سطح زیر کشت میگو در جهان را در اختیار دارند در این میان کشورهای تایلند و اکوادور از کشورهایی هستند که بیشترین سهم از تولید مزارع خود را به بحث صادرات اختصاص داده اند بطوری که کشور اکوادور در سال 1999 با بحران بیماری لکه سفید نیز مواجه شد .

    در بعد صادرات نیز 75 درصد میگوی تولیدی جهان به ژاپن و آمریکا صادر می گردد  در سال 2001 آمریکا و ژاپن هر یک به ترتیب با 400337 تن و 245049 تن واردات بزرگترین کشورهای وارد کننده میگوی جهان بوده اند بطوری که ارزش واردات میگو به ژاپن 2294.535 میلیون دلار بوده که 7.2 درصد ارزش آن نسبت به سال 2000 کاهش داشته است . ارزش واردات میگو به آمریکا نیز 3626 میلیون دلار بوده است که 3 درصد نسبت به سال 2000 کاهش داشته است.

     از سال 1996 تاکنون واردات میگو به آمریکا از 264206 تن به 400337 تن افزایش و ژاپن از 288800 تن به میزان 245049 تن کاهش داشته است.

     در نیمه اول سال 2002 نیز 170659 تن میگو به ارزش 1325.5 میلیون دلار به آمریکا وارد شده که از نظر میزان 15 درصد و از نظر ارزش 6.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است .

     قیمت میگو در جهان وابسته به اندازه، محل بهره برداری ، گونه، زمان فروش در طول سال متفاوت است و در این راستا در سال 2001 تایلند بزرگترین صادرکننده میگوی جهان با 134910 تن به ارزش 1223.6 میلیون دلار بوده است. در سال 2001 اندونزی 23% هند 18% ویتنام15%  تایلند8%  چین6%  و سایر کشورها0  30% بازار میگوی ژاپن را در دست داشته اند و در شش ماهه اول سال 2002 این سهم برای اندونزی 23% ویتنام16% هند12% تایلند8% چین7% و سایر کشورها 34% بوده است.

     در میگوی وارداتی سال 2001 آمریکا نیز تایلند34 % ویتنام،هند،مکزیک و چین هر یک با 8% و سایر کشورها با 36% سهم دخالت داشته اندکه در شش ماهه اول سال 2002 این سهم برای  تایلند 28%هند 11% اکوادور 10% ویتنام9% چین6% و سایر کشورها 36% بوده است.

    با این وصف توسعه مزارع میگو همگام با پیشرفت تکنولوژی و تقاضای بین المللی رشد نموده و وجود سهم عمده بازار آن در آمریکا و ژاپن اهمیت رقابت بازاریابی را در این عرصه با وجود ضوابط و استاندارد های بین المللی برای کشورهای تولید کننده  عیان می سازد و مبنای برنامه ریزی  توسعه آنها در جهت افزایش سطح و تولید و کاهش قیمت تمام شده  محصول خواهد بود.

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید