مدیریت شیلات Fishery Management

دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات

ارزیابی و تحلیل سیاست های برنامه های پنجساله توسعه و چشم انداز شیلات ایران

   فصلنامه  علوم و فنون شیلات ، دوره دوم، شماره 3،صفحه 57-74. برای دریافت متن کامل مقاله به لینک ذیل مراجعه نمایید: http://jfst.modares.ac.ir/?_action=articleInfo&article=10409&vol=81
/ 0 نظر / 17 بازدید

چگونگی واگذاری امتیاز شیلات شمال به لیانازوف در دوره‌ی قاجار

  نقل از: فصلنامه سیاسی، ادبی، فرهنگی گیلان ما به قلم: سهیلا همتی سالکده مقدمه سواحل گیلان به دلیل دارا بودن مرز مشترک با ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 48 بازدید
آبان 96
1 پست
شهریور 96
3 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
2 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
5 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
5 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
3 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
3 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
5 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
12 پست
بهمن 88
12 پست
دی 88
7 پست
کتاب
1 پست
fishery_products
1 پست
caviar
1 پست
مقاله
25 پست
میانکاله
1 پست
همایش
4 پست
سایتس
1 پست
cites
1 پست
همایش_92
1 پست
rainbow_trout
1 پست
صید
1 پست
همایش_91
1 پست
پارک_ملی
1 پست
iran
1 پست
tehran
2 پست
fisheries
1 پست
marketing
1 پست
farmed_fish
1 پست
حمل_ماهی
1 پست
میگو
3 پست
اخبار
3 پست
ماهی
5 پست
اکولوژی
2 پست
آکواریوم
1 پست
گزارش
2 پست
تهران
1 پست
دریا
1 پست
اقیانوس
1 پست