# مقاله_شیلاتی

ارزیابی و تحلیل سیاست های برنامه های پنجساله توسعه و چشم انداز شیلات ایران

   فصلنامه  علوم و فنون شیلات ، دوره دوم، شماره 3،صفحه 57-74. برای دریافت متن کامل مقاله به لینک ذیل مراجعه نمایید: http://jfst.modares.ac.ir/?_action=articleInfo&article=10409&vol=81
/ 0 نظر / 35 بازدید