دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

26 و 27 اردیبهشت ماه سال 1391 دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست توسط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران با محورهای ذیل برگزار می شود:
• برنامه ریزی و آمایش سرزمین
• مدیریت و پایش محیط زیست
• بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE)
• ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA)
• فن آوری های نوین زیست محیطی(GIS,RS)
• اقتصاد، حقوق و آموزش در محیط زیست
• سوانح و بحران محیط زیست
• مدیریت پسماند
• انرژی های نوین و تجدیدپذیر
• تغییرات آب و هوائی
• طراحی محیط
• فرهنگ و اخلاق زیست محیطی
• و محورهای ویژه
برای اطلاعات بیشتر به لینک ذیل مراجعه نمایید:

http://epm.ut.ac.ir/

/ 0 نظر / 29 بازدید